Tralihs documentatie

Introductie

Tralihs is een spel dat door 2 spelers, rood en groen, gespeeld wordt op een bord met vierkante vakjes. Beide spelers hebben een thuis-haven en een pion, die aan het begin van het spel op de thuis-haven van de tegenstander staat. De bedoeling is om een pad te maken naar de eigen thuis-haven, en om hierlangs de pion voort te bewegen. Degene die als eerste de eigen thuis-haven bereikt, wint het spel.

Spel beschrijving

Tijdens de beurt kan een speler een aantal keer een kaart op een vakje van het speel-bord leggen. Op een pad-kaart staat een deel van een te maken pad. De mogelijke pad-kaarten met de zogenaamde pad-delen zijn :

bocht
viaduct
afslag
kruising

De tweede kaart is een viaduct zodat het horizontale pad en het verticale pad niet verbonden zijn. De derde kaart biedt de mogelijkheid om (met zijn bovenkant) een pad af te sluiten. Al deze kaarten kunnen gedraaid worden, telkens met een kwart slag. Het leggen van een kaart brengt kosten met zich mee, voor de 4 bovenstaande pad-kaarten achtereenvolgens: 1, 1, 2, 3 credits. Aan het begin van elke beurt krijgt een speler 4 credits, en bij de allereerste beurt slechts 2 credits.
Elke speler heeft een stok met kaarten, die afkomstig zijn uit een zogenaamde serie van beschikbare kaarten. De totale serie kaarten bestaat uit 180 mogelijke pad-kaarten. Een stok bevat maar een deel uit zo'n serie, waarbij ook dubbele kaarten mogelijk zijn. De totale serie kaarten is onderverdeeld in 30 collecties van elk 6 kaarten. Elke collectie is uniek in de samenstelling van de pad-delen. 6 collecties zijn zeldzaam en bevatten alle 4 verschillende pad-delen. De overige 24 collecties hebben steeds 3 verschillende pad-delen. Elke kaart uit de serie heeft een voorkant, overeenkomend met een pad-deel, en een achterkant waarop een (geanimeerde) afbeelding staat. De afbeeldingen en de bijbehorende pad-delen zijn te bewonderen in het Deck-scherm van het programma.
Het programma genereert desgevraagd een nieuwe stok willekeurige kaarten, met een grootte tussen de 32 en 64 kaarten. De mogelijkheid bestaat om kaarten uit een stok te ruilen met kaarten uit een stok van andere spelers. Tijdens het spelen van het spel heeft een stok namelijk voordelen wanneer hij veel collecties bevat, en wanneer veel kaarten geruild zijn. In dat laatste geval krijgt een speler des te meer bonus-kaarten. Er bestaan (voorlopig) 3 soorten bonus-kaarten:

1 credit
2 credit
bomb

Met de eerste 2 bonus-kaarten kan op een geschikt moment de credit waarde worden verhoogd. Met de "bom" kan een bestaande kaart op het speel-bord worden verwijderd.

Programma beschrijving

Het programma heeft de volgende schermen:
De mogelijkheden van het programma worden per scherm besproken.

Speel-scherm

Op dit scherm kun je het spel spelen. Linksboven staat een deel van het speel-bord. Normaliter is het bord te groot om in zijn geheel weer te geven. Vandaar dat maar een "venster" van het bord zichtbaar is. Het is mogelijk om over het hele bord te scrollen m.b.v. onderstaand paneel :
shift
Door op de buitenste rand te drukken, schuift het bord 5 vakjes op in de aangegeven richting.
Door op de middelste ring te drukken, schuift het bord 1 vakje op in de aangegeven richting.
Door drukken op het zwarte centrum, schuift het bord terug naar het midden.
De rand van het speel-bord is altijd gevuld met rand-kaarten. Deze hebben altijd het einde van een pad tot gevolg.

nieuw spel
Door drukken op deze icon start je een nieuw spel. Op het speel-bord verschijnen de 2 thuis-havens, en de 2 pionnen, elk op de thuis-haven van de tegenstander. Op de kaart van de thuis-haven is ook een klein stukje pad in de kleur van de tegenspeler. Een te leggen kaart moet hierop aansluiten (zie beneden).
naar configuratie-scherm
Met deze icon kun je naar het Configuratie-scherm.
draai kwart slag
Met deze icon kun je een pad-kaart op het speel-bord steeds een kwart slag draaien. Dit gaat alleen voor de pad-kaart die als laatste op het speel-bord gelegd is.

beurt klaar
Drukken op deze icon geeft aan dat je beurt ten einde is.
pion omhoog pion omlaag pion links pion rechts
Met deze 4 icons kun je de eigen pion een vakje verplaatsen in de aangegeven richting over een bestaand pad.
Dit kost telkens 1 credit.
information Dit veld geeft informatie over het spel weer.

Onderaan het scherm staan 2 rijen met 10 (soms lege) kaarten voorafgegaan door de credit van de betreffende speler. De bovenste rij hoort bij speler Rood en de onderste rij bij speler Groen, zoals de achtergrondkleur van het credit veld aangeeft. Voor de speler die aan de beurt is, geeft de credit met een getal de hoeveelheid aan; voor de andere speler is de credit een streepje. De 10 kaarten zijn onder te verdelen in :
kaart 1
de bovenste kaart van de speel-stok
kaart 2-7
de 6 kaarten van een collectie
kaart 8-10
maximaal 3 bonus-kaarten

Aan het begin van elke beurt wordt een nieuwe kaart van de speel-stok gedraaid. Afhankelijk van de instellingen (zie Configuratie-scherm) is van deze kaart het pad-deel zichtbaar, ofwel de afbeelding, ofwel een blinde achterkant. Het gebruik maken van de stok-kaart wordt aangegeven met een dubbelklik, en kost 1 credit. De rand van de stok-kaart wordt dan geel. Als je vervolgens een andere kaart uit de rij selecteert, dan wordt de rand rose om aan te geven dat de stok-kaart betaald is. De stok-kaart is een pad-kaart of een bonus-kaart.
Een (betaalde en geselecteerde) pad-kaart kan op het speel-bord worden gelegd door het aanklikken van een vakje op het speel-bord. Echter, dit vakje moet aansluiten aan het tot dan toe opgebouwde pad van de eigen kleur. Het pad op de gelegde kaart wordt pas verder ingekleurd nadat duidelijk is dat het leggen van de kaart voltooid is, omdat de zojuist gelegde kaart nog gedraaid kan worden. Het programma herkent het voltooid zijn van een gelegde kaart, wanneer de speler een kaart uit zijn rij selecteert, of de "einde-beurt"  einde-beurt icon aanklikt. Als er een verbinding gemaakt is tussen het rode pad en het groene pad, dan worden de verbonden paden aangegeven met blauw.
Als de stok-kaart een bonus-kaart is, dan kan deze m.b.v. een dubbelklik aan de verzameling van bonus-kaarten worden toegevoegd. Dit kan echter alleen als de 3 plaatsen voor de bonus-kaarten nog niet allemaal bezet zijn.
Steeds als een stok-kaart gespeeld is, verschijnt er een nieuwe stok-kaart. Als de speel-stok op is, dan wordt hij na schudden weer opnieuw gebruikt.

Het spelen van een kaart uit de collectie gebeurt op vrijwel dezelfde wijze als voor een stok-kaart. Eerst selecteren (met enkele muisklik) zodat de kaart een gele rand krijgt. Dit kost geen credits. Vervolgens de kaart op het speel-bord leggen, en eventueel een aantal keer een kwart slag draaien. Als alle kaarten uit de collectie gespeeld zijn verschijnen automatisch de 6 kaarten uit een nieuwe collectie, mits een volledige collectie nog in de stok aanwezig is. Zo niet, dan komt er pas een nieuwe collectie beschikbaar, nadat de stok opnieuw geschud is.

Het spelen van een bonus-kaart hangt af van het type kaart. Een kaart met extra credit wordt (kosteloos) gespeeld d.m.v. een dubbelklik. De "bom" moet eerst worden geselecteerd (kaart krijgt een gele rand), waarna het vakje op het speel-bord wordt aangeklikt. Dat vakje mag niet een thuis-haven zijn, of een vakje met een pion erop. Na opnieuw schudden van de speel-stok komen ook weer nieuwe bonus-kaarten beschikbaar.

Als het speel-scherm focus heeft (via een muisklik) dan gelden de volgende toetsen:
0 Selecteer de kaart van de stok.
1-6 Selecteer een kaart van de collectie.
7-9 Selecteer een bonus-kaart.
G Start nieuw spel.
o Roteer kaart een kwart slag.
ENTER Beurt ten einde.
X Computer berekent een zet.
SPATIE Schuif het bord naar midden.
l Schuif het bord een vakje naar links.
r Schuif het bord een vakje naar rechts.
u Schuif het bord een vakje naar boven.
d Schuif het bord een vakje naar beneden.
L Schuif het bord 5 vakjes naar links.
R Schuif het bord 5 vakjes naar rechts.
U Schuif het bord 5 vakjes naar boven.
D Schuif het bord 5 vakjes naar beneden.
n Verplaats de pion een vakje naar het noorden.
e Verplaats de pion een vakje naar het oosten.
s Verplaats de pion een vakje naar het zuiden.
w Verplaats de pion een vakje naar het westen.

Configuratie-scherm

Dit scherm bevat een aantal boxen die in de volgorde van boven naar beneden besproken worden.
Door drukken op ga je naar het Speel-scherm, en door drukken op ga je naar het Deck-scherm.
Box "Red deck" is bedoeld om de stok van speler Rood te laden , of op te slaan , of te vernieuwen . Tevens kan de grootte van een nieuwe stok worden opgegeven, tussen 32 en 64 kaarten. Alleen een stok om te spelen kan worden geladen, en niet een stok om te ruilen.
Box "Green deck" werkt net zo als "Red deck", maar dan voor speler Groen.
In box "Registration" kunnen de registratie kenmerken worden aangegeven. Voor ongeregistreerde spelers is de optie "Unregistered user" aangevinkt. Geregistreerde spelers hebben een registratie-bestand "Tralihs.usr" ontvangen. Dit bestand moet aan het programma worden aangeboden door te klikken op knop , en het registratie-bestand te selecteren. De naam van het bestand wordt onthouden en verschijnt bij de volgende programma start weer in het tekst-veld . Tevens is dan automatisch de optie van een geregistreerde gebruiker aangevinkt. Ook geregistreerde spelers kunnen de optie "Unregistered user" aanvinken. De aangevinkte keuze is van belang voor het aanmaken van een nieuwe stok kaarten. De registratie-code uit het registratie-bestand wordt geadministreerd in een nieuw aangemaakte stok. Voor ongeregistreerde spelers worden speciale, willekeurige codes gebruikt. Bij ruilen van een kaart wordt de registratie-code meegegeven aan de andere stok en hierin opgenomen. Tevens wordt de registratie-code gebruikt voor het toekennen van het aantal bonus-kaarten tijdens een spel. De stok wordt aan het begin van een nieuw spel gekopieerd naar een speel-stok. Een speel-stok van een ongeregistreerde speler krijgt altijd 2 bonus-kaarten. Een speel-stok van een geregistreerde speler, waarvan het registratie-bestand aanwezig is, krijgt meer bonus-kaarten naarmate de stok meer collecties bevat, en meer geruilde kaarten, en meer registratie-codes van andere (geregistreerde) spelers waarmee geruild is.
In de box "Player" kun je voor spelers Rood en Groen aangeven of je zelf speelt, of dat het programma voor een speler speelt.
In de box "Pile" kun je aangeven hoe nog niet betaalde kaarten in de speel-stok getoond worden. De mogelijkheden zijn
In de box "Size" kan de grootte van het speel-bord en het venster van het zichtbare deel worden ingesteld. Houd hierbij rekening met de schermgrootte van de computermonitor. De minimum, standaard en maximum groottes (in vakjes) zijn:

mimimum
standaard
maximum
breedte bord
8
20
32
hoogte bord
7
15
31
breedte venster
5
9
32
hoogte venster
5
6
31

Deck-scherm

In het Deck-scherm kun je alle 180 kaarten bekijken. Tevens kun je bewerkingen uitvoeren om kaarten te ruilen van een stok (zie ook beneden de ruil-procedures). In het grootste, onderste gedeelte van het scherm zie je de kaarten van jouw stok (na drukken op knop of knop ). Je kunt hier aangeven welke kaart je kwijt wilt, en welke je wilt hebben. De icons boven een kaart hebben de volgende betekenis:
niet geselecteerd om kwijt te raken
Kaart is niet geselecteerd om kwijt te raken. Drukken op de icon selecteert de kaart.
niet geselecteerd om te willen hebben
Kaart is niet geselecteerd om te willen hebben. Drukken op de icon selecteert de kaart.
geselecteerd om kwijt te raken
Kaart is geselecteerd om kwijt te raken. Drukken op de icon annuleert de selectie.
geselecteerd om te willen hebben
Kaart is geselecteerd om te willen hebben. Drukken op de icon annuleert de selectie.

De kaarten die geselecteerd zijn om kwijt te raken en om te willen hebben, bepalen de zogenaamde ruil-eigenschappen van een ruil-stok.


Toont alle 180 kaarten.

Toont de stok kaarten van speler Rood.

Toont de stok kaarten van speler Groen.

Laat het pad-deel zien van de getoonde kaarten.

Laat de afbeelding zien van de getoonde kaarten.

Vraagt naar een bestands-naam van een bestaande stok kaarten, en laadt deze stok om de kaarten ervan te tonen.

Vraagt naar een bestands-naam van een (nieuwe) voorstel-stok kaarten, en schrijft de getoonde stok van Rood/Groen weg als een voorstel-stok, samen met de ruil-eigenschappen. Het wegschrijven is mogelijk als de speler ongeregistreerd is, of als de speler geregistreerd is en het registratie-bestand (volgens het Configuratie-scherm) aanwezig is.

Vraagt naar de bestands-naam van een bestaande voorstel-stok kaarten, en controleert of met de getoonde stok van Rood/Groen geruild kan worden. Vraagt vervolgens naar een bestands-naam van een (nieuwe) ruil-stok kaarten, en schrijft de getoonde stok weg als een ruil-stok, samen met de ruil-eigenschappen.

Vraagt naar een bestands-naam van een (nieuwe) ruil-stok kaarten, en schrijft de getoonde stok van Rood/Groen weg als een ruil-stok, samen met de ruil-eigenschappen. Het wegschrijven is mogelijk als de speler ongeregistreerd is, of als de speler geregistreerd is en het registratie-bestand (volgens het Configuratie-scherm) aanwezig is.

Vraagt naar de bestands-naam van een bestaande ruil-stok kaarten of geruilde-stok kaarten, en controleert of met de getoonde stok van Rood/Groen geruild kan worden. Zo ja, dan wordt de ruil van een enkele kaart uitgevoerd. Indien de stok een ruil-stok is, dan wordt hij overschreven tot een geruilde-stok. Deze geruilde-stok bevat de geruilde kaart, waarmee de andere speler ook de ruil kan uitvoeren op zijn stok.

Ga naar het Speel-scherm.

Ga naar het Configuratie-scherm.

Annuleert alle selecties om te ruilen.

Selecteert alle kaarten in de stok om kwijt te raken.

Selecteert all kaarten, die niet in de stok zitten, om te hebben.

Een voorstel-stok, een ruil-stok, of een geruilde-stok heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. Verder mag een dergelijke stok niet ouder zijn dan de stok waarmee geruild wordt.

Het op en neer bewegen tussen de collecties gaat met de volgende icons en toetsen:
collectie omhoog
pijl omhoog
een collectie omhoog
collectie omlaag
pijl omlaag
een collectie omlaag
pagine omhoog
pagina omhoog
3 collecties omhoog
pagina omlaag
pagina omlaag
3 collecties omlaag
begin
home
eerste collectie
end
end
laatste collectie

Ruil-procedures

Het ruilen kan verlopen volgens een korte procedure of een lange procedure. De korte procedure bestaat uit de opdrachten: , , en .
De lange procedure bestaat uit de opdrachten: , , , en .
De korte procedure is handiger wanneer je bekend bent met de ruil-procedure en met de andere speler waarmee je ruilt. De lange procedure is eerder geschikt om eerst de stok van een andere speler te bekijken alvorens tot ruilen over te gaan.

De korte procedure bestaat uit de volgende stappen:
 1. Speler A geeft van zijn stok aan welke kaart(en) hij zou willen hebben en welke kaart(en) hij kwijt wil.
 2. Speler A slaat de stok op als ruil-stok met knop .
 3. Speler A stuurt de ruil-stok via e-mail op naar Speler B.
 4. Speler B bekijkt de ruil-stok van Speler A in het Deck-scherm met knop .
 5. Als Speler B weigert om te ruilen op basis van deze ruil-stok dan stopt de procedure. Het is netjes om een e-mailtje met de weigering naar Speler A terug te sturen.
 6. Als Speler B de ruil-stok geschikt vindt om te ruilen, dan gaat hij terug naar zijn eigen stok via knop of knop .
 7. Speler B geeft van zijn stok aan welke kaart(en) hij zou willen hebben en welke kaart(en) hij kwijt wil. Tenminste een kaart dient overeen te komen met de geselecteerde kaarten van de ruil-stok van Speler A.
 8. Speler B gaat nu de ruil-actie uitvoeren met een druk op knop . Het programma vraagt naar de bestands-naam van de ruil-stok van Speler A.
 9. Speler B moet vervolgens naar het Configuratie-scherm gaan om zijn gewijzigde stok op te slaan (via ).
 10. Het programma heeft de ruil-stok van Speler A overschreven als geruilde-stok met daarin geadministreerd de 2 kaarten die tegen elkaar geruild worden.
 11. Speler B stuurt de geruilde-stok via e-mail terug naar Speler A.
 12. Speler A bekijkt eventueel de geruilde-stok van Speler B in het Deck-scherm met knop om te controleren of de geruilde-stok overeenkomt met de opgestuurde stok. De kaart die uit zijn stok zal verdwijnen is aangegeven met haveno , en de kaart die aan zijn stok zal worden toegevoegd is aangegeven met wantok .
 13. Speler A gaat terug naar zijn eigen stok via knop of knop . Dit moet de stok zijn die hij eerder gebruikt heeft om de ruil-stok te maken in stap 2.
 14. Speler A gaat nu ook de ruil-actie uitvoeren met een druk op knop . Het programma vraagt naar de bestands-naam van de geruilde-stok van Speler B.
 15. Speler A moet vervolgens naar het Configuratie-scherm gaan om zijn gewijzigde stok op te slaan (via ).

De lange procedure bestaat uit de volgende stappen:
 1. Speler A geeft van zijn stok aan welke kaart(en) hij zou willen hebben en welke kaart(en) hij kwijt wil.
 2. Speler A slaat de stok op als voorstel-stok met knop .
 3. Speler A stuurt de voorstel-stok via e-mail op naar Speler B.
 4. Speler B bekijkt de voorstel-stok van Speler A in het Deck-scherm met knop .
 5. Als Speler B weigert om te ruilen op basis van deze voorstel-stok, dan stopt de procedure. Het is netjes om een e-mailtje met de weigering naar Speler A terug te sturen.
 6. Als Speler B de voorstel-stok geschikt vindt om te ruilen, dan gaat hij terug naar zijn eigen stok via knop of knop .
 7. Speler B geeft van zijn stok aan welke kaart(en) hij zou willen hebben en welke kaart(en) hij kwijt wil.  Tenminste een kaart dient overeen te komen met de geselecteerde kaarten van de voorstel-stok van Speler A.
 8. Speler B slaat de stok op als ruil-stok met knop .
 9. Speler B stuurt deze ruil-stok via e-mail op naar Speler A.
 10. Speler A bekijkt de ruil-stok van Speler B in het Deck-scherm met knop om te controleren of de ruil-stok klopt met zijn voorstel.
 11. Speler A gaat terug naar zijn eigen stok via knop of knop . Dit moet de stok zijn die hij eerder gebruikt heeft om de voorstel-stok te maken in stap 2.
 12. Speler A gaat nu de ruil-actie uitvoeren met een druk op knop . Het programma vraagt naar de bestands-naam van de ruil-stok van Speler B.
 13. Speler A moet vervolgens naar het Configuratie-scherm gaan om zijn gewijzigde stok op te slaan (via ).
 14. Het programma heeft de ruil-stok van Speler B overschreven als geruilde-stok met daarin geadministreerd de 2 kaarten die tegen elkaar geruild worden.
 15. Speler A stuurt de geruilde-stok via e-mail terug naar Speler B.
 16. Speler B bekijkt eventueel de geruilde-stok van Speler A in het Deck-scherm met knop om te controleren of de geruilde-stok overeenkomt met de opgestuurde stok. De kaart die uit zijn stok zal verdwijnen is aangegeven met haveno , en de kaart die aan zijn stok zal worden toegevoegd is aangegeven met wantok .
 17. Speler B gaat terug naar zijn eigen stok via knop of knop . Dit moet de stok zijn die hij eerder gebruikt heeft om de ruil-stok te maken in stap 8.
 18. Speler B gaat nu ook de ruil-actie uitvoeren met een druk op knop . Het programma vraagt naar de bestands-naam van de geruilde-stok van Speler A.
 19. Speler B moet vervolgens naar het Configuratie-scherm gaan om zijn gewijzigde stok op te slaan (via ).